Θ.Λειτουργία Ήχος πλ.δ'-Μαθήματα-Πρακτική Οκτώηχος

Πρακτική Οκτάηχος-Θεία Λειτουργία Ήχος πλ.δ'-Μαθήματα
  • Το παρών βιβλίο απευθύνεται σε όσους ψέλνουν πρακτικά. Περιέχει τις ακολουθίες του Εσπερινού, Όρθρου, Θείας Λειτουργίας, στους 8 ήχους χύμα.
Η «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΟΡΘΡΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»,  συμβάλλει με έναν πολύ απλό και αποτελεσματικό τρόπο στην εκμάθηση της ψαλτικής τέχνης, χωρίς να απαιτείται η γνώση της βυζαντινής μουσικής, με απλό παραδοσιακό τρόπο. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD, στα οποία περιέχονται όλα τα τροπάρια του Εσπερινού του Σαββάτου, του Όρθρου της Κυριακής και της Θείας Λειτουργίας.CD No246.247,248, 249 & 260,261,262,263,264,265,266,267.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΛ.Δ'- ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΚΤΩΗΧΟΥ:

Προσοχή!!!
Για τους Υπόλοιπους ήχους Πρέπει να  Προμηθευτείτε το Βιβλίο Πρακτική Οκτώηχος και τα αντίστοιχα cd έτσι ώστε να μάθετε Εύκολα-Πρακτικά και Σωστά την Ψαλτική Τέχνη
 Μάθημα 1ο- Τα Ειρηνικά - Κύριε Ελέησον/Α΄ Αντίφωνον - Ταις Πρεσβείες/Β΄ Αντίφωνον -   Σώσον Ημάς/Ότι Σον Το Κράτος/Εξύψους Κατήλθες/Σοφία Ορθοί - Δεύτε Προσκυνήσωμεν/Προστασία Των Χριστιανών    (βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)

  Μάθημα 2ο- Ότι Άγιος Ει Ο Θεός - Τρισάγιον Αποστόλου Δύναμις 
 (βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)




Μάθημα 3ο-Χερουβικό σε Ήχο Πλ.Δ-Ταις Αγγελικαίς.
  (βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)

Μάθημα 4ο-Πληρωτικά-Κύριε Ελέησον-Λειτουργικά
  (βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)
Μάθημα 5ο-Άξιον Εστίν
  (βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)

Μάθημα 6ο-

·         Κυριελεησάρια

·         Εις Άγιος

·         Ευλόγει Η Ψυχή Μου

·         Σώσον Ο Θεός - Είδομεν Το Φως

·         Ειη Το Όνομα Κυρίου
Τον Ευλογούντα - Δι' Ευχών
  (βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)
 Τέλος Μαθημάτων Θείας Λειτουργίας-Πλ.δ' και τω Θεώ Δόξα
Προσοχή!!!
Για τους Υπόλοιπους ήχους Πρέπει να  Προμηθευτείτε το Βιβλίο Πρακτική Οκτώηχος και τα αντίστοιχα cd έτσι ώστε να μάθετε Εύκολα-Πρακτικά και Σωστά την Ψαλτική Τέχνη
ακουλουθείστε το σύνδεσμο: