Όρθρος-ήχος Α'-μαθήματα- Πρακτική Οκτώηχος

  • Το παρών βιβλίο απευθύνεται σε όσους ψέλνουν πρακτικά. Περιέχει τις ακολουθίες του Εσπερινού, Όρθρου, Θείας Λειτουργίας, στους 8 ήχους χύμα.
Η «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΟΡΘΡΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»,  συμβάλλει με έναν πολύ απλό και αποτελεσματικό τρόπο στην εκμάθηση της ψαλτικής τέχνης, χωρίς να απαιτείται η γνώση της βυζαντινής μουσικής, με απλό παραδοσιακό τρόπο. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD, στα οποία περιέχονται όλα τα τροπάρια του Εσπερινού του Σαββάτου, του Όρθρου της Κυριακής και της Θείας Λειτουργίας.CD No246.247,248, 249 & 260,261,262,263,264,265,266,267.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΘΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΚΤΩΗΧΟΥ:
Προσοχή!!!
Για τους Υπόλοιπους ήχους Πρέπει να  Προμηθευτείτε το Βιβλίο Πρακτική Οκτώηχος και τα αντίστοιχα cd έτσι ώστε να μάθετε Εύκολα-Πρακτικά και Σωστά την Ψαλτική Τέχνη
1ο Μάθημα:  Θεός Κύριος -Απολυτίκιον-Θεοτοκίον-Καθίσματα -Ευλόγητάρια 
(βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)

2ο Μάθημα: Η Τάξις του Εωθινού Ευαγγελίου-Πάσα Πνοή-Ν'Ψαλμός-Δόξα Ταις των Αποστόλων-Και νύν Ταις Της Θεοτόκου-Αναστάς ο Ιησούς-(κατά το Τριώδιον) Δόξα της Μετανοίας-Και νύν Της Σωτηρίας-Τα πλήθη των πεπραγμένων μοι δεινών . 

(βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)


3ο Μάθημα: Κανών Πρώτου ήχου-Καταβασίες(Ανοίξω το Στόμα μου)-Την Τιμιωτέρα-θ'Ωδή(Άπας Γηγενής)-(βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)

4o Mάθημα:Αίνοι Πρώτου Ήχου-Στιχηρά-Εωθινόν Δοξαστικόν(Εις το όρος)-Υπερευλογημενη-Δοξολογία-Σήμερον Σωτηρία-(βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)
 Τέλος Μαθημάτων Όρθρου Πρώτου Ήχου και τω Θεώ Δόξα
Προσοχή!!!
Για τους Υπόλοιπους ήχους Πρέπει να  Προμηθευτείτε το Βιβλίο Πρακτική Οκτώηχος και τα αντίστοιχα cd έτσι ώστε να μάθετε Εύκολα-Πρακτικά και Σωστά την Ψαλτική Τέχνη
ακουλουθείστε το σύνδεσμο: