Εσπερινός-ήχος Α'- μαθήματα-Πρακτική Οκτώηχος


  • Το παρών βιβλίο απευθύνεται σε όσους ψέλνουν πρακτικά. Περιέχει τις ακολουθίες του Εσπερινού, Όρθρου, Θείας Λειτουργίας, στους 8 ήχους χύμα.
Η «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΟΡΘΡΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»,  συμβάλλει με έναν πολύ απλό και αποτελεσματικό τρόπο στην εκμάθηση της ψαλτικής τέχνης, χωρίς να απαιτείται η γνώση της βυζαντινής μουσικής, με απλό παραδοσιακό τρόπο. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD, στα οποία περιέχονται όλα τα τροπάρια του Εσπερινού του Σαββάτου, του Όρθρου της Κυριακής και της Θείας Λειτουργίας.CD No246.247,248, 249 & 260,261,262,263,264,265,266,267.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΚΤΩΗΧΟΥ:
Προσοχή!!!
Για τους Υπόλοιπους ήχους Πρέπει να  Προμηθευτείτε το Βιβλίο Πρακτική Οκτώηχος και τα αντίστοιχα cd έτσι ώστε να μάθετε Εύκολα-Πρακτικά και Σωστά την Ψαλτική Τέχνη
  • Μάθημα 1ο- Κύριε Εκέκραξα-Κατευθυνθήτω-Θού Κύριε-Ήχος Πρώτος                                                         (βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)
 

  • Μάθημα 2ο -Στιχηρά Αναστάσιμα Πρώτου Ήχου -Δόξα και Νύν Την Παγκόσμιον Δόξαν 
     (βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)
 
                               
  • Μάθημα 3ο- Φως Ιλαρόν-Προκείμενα 
      (βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)

  • Μάθημα 4ο -Απόστιχα Εσπερινού Πρώτου Ήχου
     (βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)  • Μάθημα 5ο-Αναστάσιμο Απολυτίκιον Πρώτου Ήχου μετά του Θεοτοκίου αυτού
      (βάλτε το βίντεο σε προβολή πλήρους οθόνης)

 Τέλος Μαθημάτων Εσπερινού Πρώτου Ήχου και τω Θεώ Δόξα
Προσοχή!!!
Για τους Υπόλοιπους ήχους Πρέπει να  Προμηθευτείτε το Βιβλίο Πρακτική Οκτώηχος και τα αντίστοιχα cd έτσι ώστε να μάθετε Εύκολα-Πρακτικά και Σωστά την Ψαλτική Τέχνη
ακουλουθείστε το σύνδεσμο: